Nowy biskup bielsko-żywiecki

16 listopad

W dniu 16 listopada papież Franciszek mianował ks. prałata Romana Pindla dotychczasowego rektora Wyższego Seminarium Duchownego archidiecezji krakowskiej biskupem ordynariuszem diecezji bielsko-żywieckiej.

Pamiętajmy w modlitwie o przechodzącym na emeryturę dotychczasowym biskupie Tadeuszu Rakoczym oraz módlmy się gorąco o potrzebne łaski dla nowego Pasterza naszej diecezji.