Zakończenie Seminarium Odnowy Wiary w Żywcu Zabłociu

22 listopad

Zakończyliśmy Seminarium Odnowy Wiary „Przebudzenie” prowadzone w Żywcu Zabłociu w parafii św. Floriana. Cykl spotkań pogłębiających życie duchowe został zapoczątkowany 22.09.2013 roku. W projekcie uczestniczyło około 280 osób, 24 animatorów i 5 kapłanów.

 

Podczas spotkań zastosowaliśmy różne formy, były konferencje, warsztaty, zabiegi dydaktyczne, modlitwa wspólnotowa i modlitwy wstawiennicze. 

Po zakończeniu Seminarium wParafii powstanie wspólnota, w której uczestnicy będą mogli kontynuować rozwój duchowy i pogłębiać osobistą relację z Panem Bogiem.

Pan Bóg jest hojnym dawcą i przy tak dużej liczbie uczestników dał nam również wsparcie i pomoc wielu kapłanów i wspólnot.

Składamy z serca płynące podziękowania wspólnotom, które wspomagały nas w posłudze modlitwy wstawienniczej oraz o wylanie Ducha Świętego: Galilea ze Stryszawy, Betlejem, Przymierze Miasto na Górze, Nowy Lud z Bielska-Białej, Emaus z Bestwiny, Zacheusz z Cieszyna, Radość z Cieszyna, Ogień Boży z Istebnej oraz wspólnocie z Rychwałdu.

Pragniemy gorąco Wam podziękować  w imieniu własnym i  wszystkich uczestników  rekolekcji. Bez Waszego zaangażowania i wsparcia  nie byłoby możliwe zrealizowanie tak dynamicznego projektu.

Dziękujemy!

Wspólnota Miłość i Łaska Chrystusa