Wybory Rady Starszych Wspólnoty

19 grudzień

We wtorek 17.12.2013 odbyły się w naszej wspólnocie wybory do Rady Starszych Wspólnoty. Dopisała frekwencja, dzięki czemu wybory doszły do skutku, a i nie trwały długo, bo członkowie wspólnoty głosowali zgodnie. I tak zostali wybrani:

Koordynator Świecki: Krzysztof Piekarczyk
Sekretarz: Mirosław Hankus
Skarbnik: Agnieszka Piekarczyk

Radzie przewodniczy odpowiedzialny za Wspólnotę ks. Sebastian Rucki.
Niech Duch Święty prowadzi nowych odpowiedzialnych, aby przez żywą wiarę, świadectwo i zaangażowanie służyli Wspólnocie jak najlepiej potrafią.