Relacja z obrzędu wejścia na formację stałą we wspólnocie Miłość i Łaska Chrystusa

28 styczeń

W dniu 21 stycznia odbył się obrzęd wejścia na formację stałą we wspólnocie Miłość i Łaska Chrystusa.  W czasie sprawowanej w tym dniu Liturgii nasz Pasterz ks. Sebastian Rucki pomodlił się nad osobami, które zadeklarowały pragnienie rozpoczęcia formacji.

Wybór ten był poprzedzony uczestnictwem w spotkaniach modlitewnych wspólnoty, licznych Eucharystiach jak również indywidualną modlitwą o światło Ducha Świętego. Każda z osób otrzymała do ręki egzemplarz Adhortacji apostolskiej Evangelii Gaudium (O głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie) Ojca Świętego Franciszka jako znak przyjęcia charyzmatu i misji wspólnoty Miłość i Łaska Chrystusa. Następnie członkowie wspólnoty wspólnie odmówili modlitwę zawierzenia swojej drogi Maryi – Gwieździe Nowej Ewangelizacji.

Członkowie wspólnoty w ciągu pierwszego roku formacji zapoznają się charyzmatem wspólnoty oraz będą szukać odpowiedzi na oczekiwania jakie stawia przed nimi akt założycielski (tzw. trójkąt formacji).

Składamy Panu Bogu wielkie dziękczynienie za te 55 osób, które po ponad roku przygotowań zapragnęły wspólnie wzrastać razem. Pełni jesteśmy wiary, że to miłość Chrystusa przynagla nas” (2Kor 5, 14) do budowa wspólnoty pełnej jedności, otwartej na działanie Ducha Świętego oraz otwartej na „obfitą łaskę naszego Pana (1Tm 1, 14)