A było ich trzech...

Na spotkaniu poznamy trzech młodzieńców, czyli Szadraka, Meszaka i Abed-Nega, którzy zostali wrzuceni do ognistego pieca za wierność Bogu. Od nich możemy się uczyć między innymi niezachwianej ufności w Bożą opiekę i życia uwielbieniem.