Nam nie wolno nienawidzić, trzeba kochać

To jest jedyna odpowiedź której może udzielić prawdziwy uczeń Pana Jezusa: "Nam nie wolno nienawidzić, trzeba kochać"..

Czy pamiętasz scenę z filmu „Karol - człowiek który został papieżem”, gdy ksiądz Zaleski ze łzami w oczach, mówi do młodego wtedy Karola Wojtyły, w obliczu tego co się działo podczas wojny i gdy także on jako kapłan, zapałał nienawiścią, takie słowa:  „NAM NIE WOLNO NIENAWIDZIĆ, TRZEBA KOCHAĆ”


To jest jedyna odpowiedź której może udzielić prawdziwy uczeń Pana Jezusa - nam nie wolno nienawidzić, trzeba kochać. Nawet gdy jesteś niesprawiedliwie osądzany, gdy mówi się o Tobie nieprawdę, nawet gdy nadzieja słabnie. Ciesz się z odrobiny cierpienia którą dane Ci jest znieść, może jest to dla Ciebie Bracie i Siostro bardzo mały, ale jednak czas próby – czy jesteś na serio gotowy pójść drogą „Miłości i Łaski Chrystusa” ?  Nie tylko wtedy gdy jest łatwo, ale zwłaszcza wtedy gdy nie jest ?

Przebaczaj ciągle i za każdym razem, zwłaszcza wtedy, gdy w sercu zrodzi się złość czy nienawiść (choćby to było kilka razy dziennie to przebaczaj) przebaczaj bezwarunkowo i miłuj. Miej zawsze otwarte serce, aby nigdy nie stało się zatwardziałe i obojętne, czy niezdolne do podjęcia dialogu.
Gdzie trzeba ponieść ofiarę z radością ją ponieś – niech takie doświadczenie Cię kształtuje i uczy kochać jeszcze bardziej bezwarunkowo. Niech uczy Cię drogi „Miłości i Łaski”.

 

Pamiętaj także o słowach Mistrza:
„Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni! Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie.”
Ef 4,32
Ale także
„Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi.”
J 5,22

Niech miłość, przebaczenie i pokój Chrystusowy trwa w Tobie drogi Bracie i Siostro, który odwiedzasz tę stronę, by nawet w obliczu ludzkiej beznadziei, zwracać się do Tego który może wszystko i który sam jest źródłem nadziei.
Zostań z Bogiem!