Propozycja dla parafii

Korzystając z doświadczenia zdobytego podczas formacji w różnych wspólnotach i ruchach katolickich, chcemy dzielić się Dobrą Nowiną. Proponujemy dla parafii rekolekcje przeżywane w formie 9 tygodniowego Seminarium Odnowy Wiary.

Na Seminarium Odnowy Wiary bardzo serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które pragną na nowo doświadczyć spotkania z żywym Jezusem, odnowić i pogłębić swoje życie duchowe, rozpalić swoją wiarę i napełnić się prawdziwą radością. Seminarium Odnowy Wiary jest wyjątkowym czasem odnawiania swoich relacji z Panem Bogiem, i poznawania Go na nowo w duchu i przy zastosowaniu środków Nowej Ewangelizacji.

Nietypowe rekolekcje trwają  9 tygodni. Spotykamy się, aby przewartościować swoje dotychczasowe życie, podzielić się refleksjami i wątpliwościami oraz zastanowić się nad swoimi relacjami z Bogiem. Wszystko po to, aby odnowić więzi z Bogiem, umocnić wiarę i zyskać nowy zapał w życiu duchowym. Seminarium Odnowy Wiary, rozpoczyna Niedzielą Ewangelizacyjną. Tego dnia członkowie wspólnoty wspólnie z ks. Sebastianem Ruckim na każdej mszy świętej dzielą się z wiernymi swoimi doświadczeniami, dadzą świadectwo własnego życia i posług we wspólnocie oraz zachęcają do wzięcia udziału w Seminarium. Później przez ponad dwa miesiące co tydzień w wybrany dzień tygodnia, odbywają się  spotkania dla tych, którzy zechcą wziąć udział w Seminarium.

To nie będą rutynowe kazania, czy nauki. Spotkania wzbogacone będą inscenizacjami oraz dynamicznymi formami nauczania. Jest miejsce i czas na pracę w małych grupach, na podzielenie się własnym świadectwem oraz na wspólną intensywną modlitwę. Nasza wspólnota ma charakter charyzmatyczny, więc charyzmatów nie zabraknie również podczas tych spotkań. Będzie modlitwa o uzdrowienie, modlitwa równoczesna i wstawiennicza, adoracje z uwielbieniem oraz  modlitwa o wylanie Ducha Świętego. Rozważania poświęcone będą m.in. Bożej miłości, wierze i nawróceniu, uzdrowieniu wewnętrznemu, darom Ducha Świętego, charyzmatom i niewoli grzechu.

Szczegółowy program Seminarium Odnowy Wiary prezentujemy poniżej.

Niedziela przed rozpoczęciem Seminarium
Niedziela Ewangelizacyjna, na każdej mszy św. jest czas na świadectwo członków wspólnoty i zaproszenie do wzięcia udziału w seminarium.

Spotkanie 1: Wstęp

Spotkanie 2: Boża Miłość

Spotkanie 3: Temat: Grzech

Spotkanie 4: Zbawienie w Jezusie

Spotkanie 5: Wiara i Nawrócenie

Spotkanie 6: Uzdrowienie Wewnętrzne

Spotkanie 7: Duch Święty

Spotkanie 8: Dary i Charyzmaty

Spotkanie 9: Wspólnota.

Rekolekcje prowadzą uczestników do zawiązania wspólnoty w parafii.

Jeśli widzisz taka potrzebę w Twojej Parafii to zaproponuj naszą posługę Księdzu Proboszczowi i zachęć go do kontaktu z naszym opiekunem Ks. Sebastianem Ruckim (KONTAKT)

 Zapraszamy również do lektury świadectw z ostatnich prowadzonych przez naszą Wspólnotę Seminariów Odnowy Wiary:

- Świadectwa z parafii p.w. Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej,

- Świadectwa z parafii p.w. św. Floriana w Żywcu-Zabłociu, cz.1,

- Świadectwa z parafii p.w. św. Floriana w Żywcu-Zabłociu, cz.2.