Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 42


Historia wspólnoty

Aby szukać początków, trzeba przyjrzeć się historii życia każdego z członków Wspólnoty. To bowiem wieloletnia formacja w różnych wspólnotach, osobista więź z Jezusem oraz doświadczenie wylania Ducha Świętego zaowocowały naszym powołaniem do Wspólnoty „Miłość i Łaska Chrystusa”.

Wielu z nas przez długie lata formowało się w Ruchu Światło-Życie, a następnie posługiwało jako animatorzy we wspólnotach parafialnych oraz na oazach wakacyjnych wśród dzieci i młodzieży.

Następnie przyszedł czas, kiedy Pan Bóg otwierał nasze serca i umysły na działanie Ducha Świętego. Przeżycie wylania Ducha Świętego w czasie kursu Filip (obecnie Nowe Życie) zaowocowało szerokim otwarciem na dary i charyzmaty oraz rozeznaniem swojego miejsca w Kościele. Konkretnym efektem tego było zaangażowanie się w dzieło Szkoły Nowej Ewangelizacji. W tym czasie Pan Bóg posługiwał się nami w różnoraki sposób m.in. przez prowadzenie rekolekcji – kursów weekendowych, rekolekcji parafialnych, modlitwy o uzdrowienie czy też modlitwy wstawienniczej.

Pan Bóg skierował po raz kolejny nasze kroki na nowe ścieżki, które najpierw prowadziły przez parafię Wniebowzięcia NMP w Bestiwnie. Tam we współpracy z ks. Romanem Berke prowadziliśmy Seminarium Odnowy Wiary i pomagaliśmy w założeniu wspólnoty. Po tych rekolekcjach odczytaliśmy wraz z naszym opiekunem ks. Sebastianem Ruckim powołanie do założenia nowej wspólnoty charyzmatycznej: „Miłość i Łaska Chrystusa”.

Pytaliśmy Pana Boga co dalej. Szukaliśmy stałego miejsca dla Wspólnoty. Wtedy pojawiło się zaproszenie ks. Proboszcza Andrzeja Mojżeszko do poprowadzenia Seminarium Odnowy Wiary od października 2012 roku w parafii Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej. Pan Bóg bardzo mocno nas wtedy zaskoczył, bowiem w cotygodniowych spotkaniach uczestniczyło ponad 200 osób. Po zakończeniu seminarium wielu spośród uczestników odpowiedziało na nasze zaproszenie do dalszej – już wspólnej formacji. Od grudnia 2012 roku spotykamy się na cotygodniowych spotkaniach w parafii Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej: na wspólnej modlitwie uwielbienia, adoracji Najświętszego Sakramentu, spotkaniach w grupach oraz Mszy świętej z modlitwą o uzdrowienie.


Mimo, że jesteśmy ludźmi bardzo różnymi pod względem wieku i charakteru, posiadanych talentów oraz doświadczenia bycia we wspólnocie, to łączy nas pragnienie wspólnej modlitwy oraz ewangelizacji zgodnie z poleceniem Zmartwychwstałego: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię” (Mk 16, 15). Temu zaś towarzyszy ogromna wiara, że głoszonej nauce i modlitwie „znaki towarzyszyć będą” (Mk 16, 17a). Jesteśmy świadomi własnych niedoskonałości, jednak wychodząc im naprzeciw wzrastamy „wybaczając sobie nawzajem” (Kol 3, 13) i będąc „w miłości braterskiej nawzajem sobie życzliwi”  (Rz 12, 10).Z serca jesteśmy wdzięczni Bogu za wszystkich naszych nauczycieli (kapłanów i świeckich), których wiara, ogromne zaangażowanie na rzecz ewangelizacji oraz świadectwo życia zaowocowało odczytaniem zamysłu Bożego do powołania Wspólnoty „Miłość i Łaska Chrystusa”. To bowiem głoszenie Ewangelii wśród nas „dokonało się nie samym tylko słowem, lecz mocą i działaniem Ducha Świętego” (1Tes 1, 4)