początek

Aby szukać początków, trzeba przyjrzeć się historii życia każdego z członków Wspólnoty. To bowiem wieloletnia formacja w różnych wspólnotach, osobista więź z Jezusem oraz doświadczenie wylania Ducha Świętego zaowocowały naszym powołaniem do Wspólnoty „Miłość i Łaska Chrystusa”.