Cel

Spotkanie się w Królestwie Niebieskim z tymi, do których Bóg i Kościół nas posłali.
Pragniemy odpowiedzieć na wezwanie Chrystusa do głoszenia Ewangelii po krańce ziemi poprzez życie zgodne z Jego nauczaniem i posługiwanie pośród tych, których Pan daje nam spotykać. Chcemy, aby nasze codzienne świadectwo było drogowskazem, nieustannie kierującym do Zbawiciela tych, wśród których żyjemy i posługujemy.