Nasze Logo ukazuje w prosty sposób to co dla nas jest ważne.

W centrum jest serce, symbolizujące „miłość, która jest więzią doskonałości” (Kol 3, 14). Chcemy wzrastać będąc „w miłości braterskiej nawzajem sobie życzliwi” (Rz 12, 10) oraz „wybaczając sobie nawzajem” (Kol 3, 13).

„Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany” (Rz 5, 5), dlatego w serce wpisany jest Duch Święty jako znak łaski jaką otrzymujemy każdego dnia. Jako wspólnota charyzmatyczna jesteśmy w pełni otwarci na natchnienia Ducha Świętego, który uzdalnia nas do głoszenia Ewangelii we współczesnym świecie.

W naszym logo nie mogło zabraknąć znaku wspólnoty. Jesteśmy grupą ludzi, od najmłodszych po najstarszych, obdarzonymi różnymi darami i talentami, pracujących w różnych miejscach i zawodach, ale wszyscy czujemy się jednakowo powołani do podążania w stronę Miłości – Jezusa, który jest „drogą, i prawdą, i życiem” (J 14, 6). Odpowiadając na wezwanie Pana, „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię” (Mk 16, 15), jako Jego uczniowie oraz wezwani przez Kościół do Nowej Ewangelizacji, pragniemy prowadzić innych do doświadczenia żywego Boga i zachęcać do przemiany życia

Świadomość takiej identyfikacji naszej wspólnoty mobilizuje nas każdego dnia do stawania się świadkami Miłości i Łaski Chrystusa.