Misja

Łączymy formację osobistą i nieustanne nawracanie się z głoszeniem Chrystusa po krańce Ziemi w Duchu Nowej Ewangelizacji w mocy Ducha Świętego.
Chcemy dbać o nasz rozwój duchowy oraz wzrastanie we Wspólnocie, za którą jesteśmy odpowiedzialni. Pragniemy się rozwijać, aby każdego dnia być bliżej Pana i coraz doskonalej wypełniać wezwanie do Ewangelizacji, umacniani i prowadzeni przez Ducha Świętego. Nasza gotowość do posługi ma być zawsze owocem, a nie fundamentem, naszego osobistego rozwoju, w którym pomocą jest dla nas Wspólnota i jej Reguła.