Mirosław Hankus

niedziela, 09 marzec 2014 21:36

 

Mieszkam w Bielsku-Białej. Od najmłodszych lat staram się być blisko Pana Boga i formować się we Wspólnocie. Przez długie lata była to Służba Liturgiczna, potem Ruch Światło-Życie, a następnie od 2006 roku Szkoła Nowej Ewangelizacji. Dzisiaj Pan Bóg pokierował mnie, na drogę formacji we wspólnocie „Miłość i Łaska Chrystusa”, w której aktywnie włączam się w dzieło ewangelizacji. Moim ulubionym cytatem z Biblii, a zarazem pewnym mottem życia i posługi są słowa św. Pawła: „Nie gońcie za wielkością, lecz niech was pociąga to, co pokorne” (Rz 12, 16b).