Warsztaty ewangelizacyjne dla wspólnot

Odpowiadając na wezwanie Kościoła do ewangelizacji, nie tylko podejmujemy konkretne dzieła, ale również uczymy jak skutecznie ewangelizować we współczesnym świecie. W tym celu nasza wspólnota opracowała specjalne warsztaty dla ewangelizatorów.

W ostatnim czasie bardzo popularne stało się określenie, że potrzebna jest w Kościele Nowa Ewangelizacja. Dlaczego „nowa”, czy „stara” już nie wystarczy? Ewangelia oczywiście nigdy się nie uległa zmianie, zmienił się natomiast odbiorca. Jest to dziś człowiek obojętny, niezainteresowany wiarą i osobą Jezusa Chrystusa, często również negatywnie nastawiony do Kościoła i kapłanów. Jak dziś dotrzeć do takiej osoby?

Opracowane przez nas warsztaty mają na celu przygotować uczestników do głoszenia Ewangelii i przekazu treści wiary w sposób prosty, uporządkowany i logiczny. Dzieląc się wieloletnim doświadczeniem ewangelizacyjnym, prezentujemy jakie dziś mogą być skuteczne metody i formy dotarcia do współczesnego człowieka.

Warsztaty poza częścią teoretyczną, wzbogacone są w szereg praktycznych ćwiczeń, dających możliwość dokładnego zapoznania się z konkretnymi metodami skutecznej ewangelizacji. Skierowane są do wspólnot i grup, w których Pan Bóg wzbudził pragnienie do dzielenia się wiarą i przyprowadzaniem nowych osób do Jezusa.