Rekolekcje weekendowe dla dzieci i młodzieży

Bardzo chętnie podejmujemy również posługę wśród dzieci i młodzieży, prowadząc rekolekcje ewangelizacyjne lub dni skupienia.

Bardzo chętnie podejmujemy również posługę wśród dzieci i młodzieży, prowadząc weekendowe rekolekcje ewangelizacyjne lub dni skupienia. W czasie takich spotkań głoszeniu Słowa Bożego oraz wspólnej modlitwie towarzyszą również aktywizujące formy przekazu, które angażują wszystkich uczestników (animacje, pantomimy,  praca w grupach, zadania plastyczne, śpiew itp.). Jest to doskonała szansa na przeprowadzenie rekolekcji na gimnazjalistów przygotowujących się do sakramentu bierzmowania, maturzystów lub też tych, którzy należą do wspólnot parafialnych.