Animacja wieczorów chwały

W czasie Wieczorów Chwały, chcemy z wielką radością uwielbiać Pana Boga, dziękować za wszelką łaskę jaką otrzymujemy oraz wołać o Ducha Świętego.

Inicjatywa ta skierowana jest do parafii, wspólnot dorosłych, młodzieżowych oraz dziecięcych oraz grup modlitewnych.

Pragniemy w tym czasie dzielić się Słowem Bożym, naszym świadectwem życia oraz budować, żywy modlący się Kościół.

Wieczór Chwały trwa od ok. 1 do 2 godzin. Poprzedza go przygotowanie oprawy muzycznej, sprzętu oraz modlitwa w intencji całego dzieła.

Bardzo mocno zachęcamy wspólnoty do zorganizowania w swoich parafiach lub miejscach modlitwy takich radosnych, uwielbieniowych spotkań.