Seminarium Odnowy Wiary

Korzystając z doświadczenia zdobytego podczas formacji w różnych wspólnotach i ruchach katolickich, chcemy dzielić się Dobrą Nowiną. Chcąc działać dla dobra Kościoła proponujemy rekolekcje przeżywane w formie 9 tygodniowego Seminarium Odnowy Wiary.

Seminarium Odnowy Wiary „Przebudzenie” to cykl 10–ciu  spotkań pogłębiających życie duchowe przeprowadzanych w Kościele na terenie poszczególnych Parafii. Spotkania odbywają się w cyklu tygodniowym. Kończy je Eucharystia dziękczynna połączona z Wieczorem Chwały, podczas którego wielbimy Boga świadectwem, wspólnym śpiewem  i modlitwą.

Spotkania prowadzone są w formie przeżyciowo - warsztatowej. Każde w innej konwencji, z zaangażowaniem uczestników. Dzięki temu głęboko zapadają w serce i pamięć człowieka.

Podczas rekolekcji  uczestnicy mają możliwość pogłębić życie duchowe wg. kerygmatu przez konferencje i formy multimedialne. Proponujemy również  głęboką spowiedź, modlitwę o uzdrowienie duszy i ciała, modlitwę wstawienniczą oraz modlitwę o ponowne napełnienie Duchem Świętym.

Rekolekcje prowadzą uczestników do zawiązania wspólnoty w parafii.

Jeśli widzisz taka potrzebę w Twojej Parafii to zaproponuj naszą posługę Księdzu Proboszczowi i zachęć go do kontaktu z naszym opiekunem Ks. Sebastianem Ruckim.